Obsługa kadrowo-płacowa firm
Obsługa kadrowo-płacowa pracowników jest bardzo ważna w każdej firmie. To od niej w dużej mierze zależy sukces samej firmy i zadowolenie pracowników.
Nasze biuro rachunkowe pomaga w wielu czynnościach kadrowo-płacowych, zawsze działając zgodnie z Kodeksem Pracy oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.
W ramach obsługi kadrowej biura rachunkowego oferujemy
 • prowadzenie akt osobowych pracowników na podstawie dostarczanych przez klienta dokumentów
 • sporządzanie umów o prace z pracownikami, aneksów, wypowiedzeń oraz świadectw pracy
 • zgłoszenia i wyrejestrowania pracowników z ZUS
 • ustalanie wymiaru urlopów wypoczynkowych i ewidencja ich wykorzystania
 • reprezentowanie klienta w ZUS i Państwowej Inspekcji Pracy
 • organizowanie szkoleń BHP dla pracodawcy i pracowników

W ramach obsługi płacowej biura rachunkowego oferujemy

 • przygotowywania list płac oraz przelewów wynagrodzeń osób zatrudnionych przez klienta
 • sporządzania i składania miesięcznych deklaracji podatku dochodowego od wynagrodzeń wypłacanych pracownikom
 • naliczanie zasiłków w razie choroby i macierzyństwa, odpraw, ekwiwalentów, składek i podatków dochodowych
 • sporządzanie deklaracji PFRON
 • sporządzanie sprawozdań GUS dotyczących wynagrodzeń
 • przekazywanie miesięcznych raportów ZUS RMUA osobom zatrudnionym
 • sporządzenie i składanie rocznej informacji o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11)
Jak zacząć współpracę z nami?

Masz więcej pytań, nie wiesz jaki rodzaj firmy założyć – zadzwoń po bezpłatne konsultacje.